Raionul Străşeni

Clasament
A
Total
78 %
Poziție
1.  (-0 %)
I. Accesul la informație
 
 
88 %
II. Participarea în procesul decizional
 
 
77 %
III. Achizițiile publice
 
 
73 %
IV. Administrarea proprietății publice
 
 
100 %
V. Bugetarea
 
 
75 %
VI. Resursele umane
 
 
100 %
VII. Etica profesională și conflictul de interese
 
 
42 %
VIII. Serviciile sociale
 
 
100 %
IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
 
 
50 %
 
 Media tuturor regiunilor
 Raionul Străşeni
Clasament general a regiunii
A
pe scala de la F (0 - 9 %) la A+ (80 - 100 %)
Transparența regională totală
78 %
de maxim 100 puncte
Schimbări față de perioada anterioară
-0 %
Poziție
1.
Transparență regională în detalii
Valoare
 
Calitate ?
+I. Accesul la informație
88 %
de maxim 16 puncte
+
+II. Participarea în procesul decizional
77 %
de maxim 32 puncte
++
+III. Achizițiile publice
73 %
de maxim 12 puncte
++
+IV. Administrarea proprietății publice
100 %
de maxim 7 puncte
++
+V. Bugetarea
75 %
de maxim 12 puncte
+
+VI. Resursele umane
100 %
de maxim 5 puncte
++
+VII. Etica profesională și conflictul de interese
42 %
de maxim 6 puncte
+
+VIII. Serviciile sociale
100 %
de maxim 4 puncte
++
+IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
50 %
de maxim 6 puncte
++

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.